Czech

Description:

Systematický p?ehled Buddhova u?ení v jeho vlastních slovech.

Description:

Tyto stránky jsou o theravádovém buddhismu, buddhistickém u?ení Dhamm?, o Sri Lance.

Description:

A book by Bhikkhu Bodhidhamma.

Description:

Basic information on mindfulness meditation practice (vipassana), teachers, courses, books and audio.