Czech Republic

Pardubice
https://shantavana.cz/

Ctihodný Dhammadípa se rozhodl šířit Buddhovo poselství v Evropě. Za tímto účelem založil Buddhistické centrum Lesní klid s cílem poskytnout prostor pro studium a praxi buddhismu a dalším duchovním směrům, které souzní s buddhistickou naukou. Název pochází ze sanskrtu, jednoho z kanonickým jazyků buddhismu. Shanta Vana lze přeložit do češtiny jako lesní klid či utišený les.

http://www.buddha.cz

Portal to most Czech Buddhist web sites, mainly Theravada.

České Budějovice
https://sites.google.com/site/vipassanacb/

VipassanaCB je volné sdružení lidí, kteří hledají v těchto technikách životní lehkost, vnitřní klid a mír. A plnější a vědomější prožívání toho co právě existuje.

Cílem skupiny je vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi duchovních nauk za účelem hlubšího pochopení a poznání naší životní skutečnosti.

Praha 1
http://dhamma.wz.cz

The Friends of Dhamma is a group of people interested in the study and practice of Theravada Buddhism. It has close contact with the Thai Forest Tradition in the lineage of Ajahn Chah. Some members also translate texts from the Pali Canon into Czech.

Prostějov
http://karunasevena.blogspot.com/

'Karunā Sevena' means compassionate abode, (Karunā is Compassion and Sevena is abode)  where Venerable Bhikkhuni Visuddhi resides in Czech.  Venerable Bhikkhuni Visuddhi established this small monastic environment as a place of refuge for practitioners and dhamma friends to practice and learn together in peace and harmony.

The name 'Karunā Sevena' was given by Venerable Bhikkhuni Visuddhi's teacher, Venerable Bhante Pemasiri.
Venerable Bhante Pemasiri is considered as one of the most modern and highly qualified respected meditation teachers in Sri Lanka.

Pardubice
http://doan.tym.cz/

DÓAN Pardubice je občanské sdružení lidí z Pardubic nebo jeho okolí, kteří se zajímají o buddhismus théravádového směru a dle svých možností se ho snaží praktikovat v každodenním životě tak, aby jeho členové a lidé žijící kolem nich byli šťastnější a spokojenější.

Pardubice
http://www.dharmazdarma.cz/

There have been lots of books translated into Czech since 1989 and the number of people who have had the opportunity to get acquainted with the Buddha's teaching has increased. We would like to see more people have this opportunity so that people who read only in Czech can have easier and cheaper access to a larger number of Buddhist books. For this purpose, the Dharma for Free (Dharma-Zdarma) project is being established.

Brno
http://www.dhammarama.eu/

Dhammarama, a non-profit organization, unites the followers of the original Buddha’s teaching, who intend to establish a buddhist monastery and a meditation centre in the Czech Republic named AYUKUSALA DHAMMARAMA VIHARA. This place is supposed to be a retreat for monks, nuns and lay meditators, who wish to cultivate their minds according to the Buddha´s method, Dhamma, which leads to the happy life coping. Dhammarama bases its activities on the skillful life coping tradition, Ayukusala. Since the beginning of the nineties this method has been instructed in our country by Dr. Mirko Fryba, now known as a buddhist monk, Venerable Ayu Kusalananda.

Praha
http://www.bodhipala.cz

The aim of the Dhamma Centre Bodhipala is to create circumstances and space for the study and practice of Buddhas teachings. In this spirit Bodhipala organizes lectures, seminars, meditation courses, invites monks for meetings and visits.

 

Břeclav
http://www.dhammabreclav.ic.cz/

Prostor pro setkávání a společnou meditační praxi v tradici theravádového buddhismu.

Praha 1
http://www.centrumlotus.cz

Civic associations Lotus a Buddhist center of Prague- was founded in March 1997 as a politically independent body. It brings together the principleof voluntary people mainly focused on deepening of interest spiritual side of life with emphasis on Buddhist philosophy and meditation practice.

Praha 4
http://www.buddha.cz/buddhamangala/index.html

Cílem skupiny je vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky za účelem hlubšího pochopení a poznání naší životní skutečnosti. Probuzení k pravdě pak zkoriguje náš mylný egocentrický postoj, který deformuje naše vnímání světa a osvobodí nás tak od zdroje zbytečné životní neutěšenosti. Cílem cesty je zaujetí správného postoje a vztahu k sobě samému i celému univerzu. Je to vztah oproštěný od chtivosti, nenávisti, upoutanosti a zaslepení, vztah naplněný soucitem, volností a moudrostí.

Praha 3
http://www.bodhipraha.cz/

Posláním občanského sdružení Bodhi Praha je vytvářet příznivé podmínky pro osobní a duchovní rozvoj a ušlechtilé přátelství v souladu s Buddhovým učením - Dhammou.

Brno
http://www.bodhibrno.cz

Každý týden se pravidelně scházíme ke společné meditaci a jednou za měsíc zveme vybraného učitele k přednesu Dhammy (Buddhova učení). Čas od času organizujeme intenzivní meditační zásed, který může trvat tři dny, i měsíc.

Hlásíme se k theravádové linii buddhismu. Živý kontakt udržujeme s bývalými mnichy a mniškami tradice Áyukusala, jejímž hlavním představitelem je ctihodný Áyukusala Thera (Dr. Mirko Frýba). Věnujeme se meditaci klidu (v jazyce páli samathá) a meditaci všímavosti a vhledu (satipatthána-vipassaná).

Olomouc
http://www.bodhi-olomouc.cz/

Občanské sdružení Bodhi Olomouc bylo založeno v roce 1992 a je jednou z nejstarších theravádových skupin v České republice, která se zabývá původní Buddhovou naukou dochovanou v páli kánonu.