Romania

Bistriţa
http://dhamma.ro/

ABTR este o persoană juridică fără scop lucrativ, înfiinţată conform OG 26/2000 (Legea nr. 246/2005) în toamna anului 2010,  la iniţiativa unui grup restrâns de practicanţi români şi îşi propune, ca scop imediat să ofere persoanelor interesate informaţii despre doctrina şi practica tradiţiei buddhiste Theravada. Pe termen mediu, ABTR doreşte cristalizarea unui grup de practicanţi animaţi de un interes sincer, serios şi practic, organizarea de evenimente (retrageri meditative, cursuri, conferinţe, grupuri de meditaţie şi studiu) sub îndrumarea unor membrii din rândul comunităţii monastice (Sangha) mondiale şi a unor practicanţi cu experienţă, iar pe termen lung, crearea şi susţinerea unui Centru buddhist cu călugări rezidenţi.