Theravāda Buddhism Web Directory

Phật Giáo Nguyên Thủy - Theravada

Chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh
Vietnam

Phật Giáo Nguyên Thủy - Nguồn cội của Phật Giáo ngày nay - Nơi tham khảo thông tin về Phật Pháp chính xác nhất.

Located in: Vietnam