Slovenian

http://www.slo-theravada.org/ucenja/sutta.html

Pali kanon (ang. Pali Canon) je ogromen zbir zapisov v starodavnem indijskem jeziku pali, ki se glede na theravadsko šolo budizma jemlje kot dokončno recenzirana Buddhova beseda oz Dhammavinaya (učenje in disciplina). Tudi med učenjaki je na splošno vzeto, da je to najbolj pristen vir originalnih učenj zgodovinskega Gotama Buddhe. Znano je, da so nekateri menihi memorirali vsako Buddhovo učenje, ki ga je podal med svojih petinštiridesetletnim poučevanjem, besedo za besedo. Prvi tak menih je bil Ānanda, izbrani spremljevalec in stalni tovariš Buddhe zadnjih petindvajset let njegovega življenja. Da bi se lažje zapomnili besedila, so bila le ta notranje urejena na način, ki je omogočal enostavno pomnenje. Ta učenja so učitelji skozi leta ustno prenašali na učence. Združeni napori teh nadarjenih in predanih menihov so omogočili, da se je učenje, kot ga je poučeval Buddha, ohranilo v originalni obliki.