Serbian

http://srednjiput.rs/

Theravāda budističko društvo Srednji put je kao neprofitno udruženje građana osnovano 21. marta 2009. godine u Novom Sadu. Ciljevi društva su da doprinese upoznavanju i boljem razumevanju izvornog Budinog učenja kod nas, onako kako ga prenosi theravāda budistička tradicija. Cilj takvog proučavanja i prakse jeste unapređivanje psihofizičkog stanja ličnosti, zdravlja i kreativnosti, kvaliteta života i socijalne harmonije, kroz integraciju budističkih psiholoških principa u svakodnevni život.

Delujući u tom pravcu, Društvo izdaje knjige i organizuje javna predavanja i kurseve meditacije, pod vođstvom iskusnih monaha. U tome veliku pomoć dobija kroz svoju povezanost sa Aruna Ratanagiri i Oxford Budda Vihara budističkim manastirima u Velikoj Britaniji. Oni pripadaju takozvanoj tajlandskoj šumskoj tradiciji, kako je prezentovana u učenjima velikih savremenih učitelja kao što su Ađahn Ča i Ađahn Sumedho.