Bulgarian

https://theravadabg.wordpress.com

Страницата е некомерсиална, и единствената и цел е споделяне на Дамма материали на български език.

http://gorskovreme.com/

Учението на Буда, представено от учители от Горската Санга на традицията Теравада.