Thiền và Cuộc sống

http://www.thienvacuocsong.info/

“Thiền và cuộc sống” xin chia sẻ với độc giả tài liệu và thông tin liên quan đến việc thực hành Giáo Pháp của Đức Phật từ nhiều góc độ khác nhau.

Nội dung của website sẽ được chia thành những nhóm dưới đây. Quý vị có thể vào và tìm những bài viết về chủ đề đó bằng menu phía trên và sử dụng mũi tên cuối mỗi trang để tìm kiếm những bài viết trước đó.

1. Tu học: Giới thiệu các trung tâm hành thiền tại Việt Nam và trên thế giới

2. Thư viện: Tập hợp tài liệu đọc và tài liệu nghe về pháp học và pháp hành

3. Diễn đàn : Nơi độc giả trao đổi thông tin, kinh nghiệm hành thiền

4. Hoạt động:  Những buổi gặp gỡ trao đổi giáo pháp, kinh nghiệm hành thiền, hoặc thông tin liên quan đến các khóa thiền tại Việt Nam

5. Liên kết : Các trang web hay và bổ ích liên quan

Located in: Vietnamese