Vietnamese

Hồ Chí Minh
https://theravada.vn/

Vietnamese Theravada Buddhist library.

https://thuvienhoasen.org/p15/kinh-pali

Offers Vietnamese translations of much of the Tipitaka.

http://www.viet.net/anson/uni/index.htm

Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font.

http://www.trungtamhotong.org/index.php?module=about

Trang web “TRUNGTAMHOTONG.ORG” có mục đích giới thiệu những sinh hoạt tu tập, văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội v.v... của Tổ Đình Bửu Long và các cơ sở Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam trực thuộc ở trong và ngoài nước, như một địa chỉ dành để thông tin liên lạc giữa những người thân hữu đồng đạo hơn là nhằm mục đích quảng bá quần chúng.

Trong trang web này, để tránh tình trạng vi phạm bản quyền của các tác giả khác, chúng tôi chỉ đăng tải những kinh, sách, văn, thơ, nhạc, truyện, hội họa, thư pháp v.v… do thầy trò, huynh đệ và bạn bè thân hữu thuộc Tổ Đình sáng tác, biên soạn, dịch thuật mà thôi. Những tác giả và tác phẩm giá trị khác chúng tôi sẽ xin giới thiệu qua địa chỉ trang web nào có đăng tải.

http://www.thienvacuocsong.info/

“Thiền và cuộc sống” xin chia sẻ với độc giả tài liệu và thông tin liên quan đến việc thực hành Giáo Pháp của Đức Phật từ nhiều góc độ khác nhau.

Nội dung của website sẽ được chia thành những nhóm dưới đây. Quý vị có thể vào và tìm những bài viết về chủ đề đó bằng menu phía trên và sử dụng mũi tên cuối mỗi trang để tìm kiếm những bài viết trước đó.

1. Tu học: Giới thiệu các trung tâm hành thiền tại Việt Nam và trên thế giới

2. Thư viện: Tập hợp tài liệu đọc và tài liệu nghe về pháp học và pháp hành

3. Diễn đàn : Nơi độc giả trao đổi thông tin, kinh nghiệm hành thiền

4. Hoạt động:  Những buổi gặp gỡ trao đổi giáo pháp, kinh nghiệm hành thiền, hoặc thông tin liên quan đến các khóa thiền tại Việt Nam

5. Liên kết : Các trang web hay và bổ ích liên quan