TRUNG TÂM HỘ TÔNG

http://www.trungtamhotong.org/index.php?module=about

Trang web “TRUNGTAMHOTONG.ORG” có mục đích giới thiệu những sinh hoạt tu tập, văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội v.v... của Tổ Đình Bửu Long và các cơ sở Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam trực thuộc ở trong và ngoài nước, như một địa chỉ dành để thông tin liên lạc giữa những người thân hữu đồng đạo hơn là nhằm mục đích quảng bá quần chúng.

Trong trang web này, để tránh tình trạng vi phạm bản quyền của các tác giả khác, chúng tôi chỉ đăng tải những kinh, sách, văn, thơ, nhạc, truyện, hội họa, thư pháp v.v… do thầy trò, huynh đệ và bạn bè thân hữu thuộc Tổ Đình sáng tác, biên soạn, dịch thuật mà thôi. Những tác giả và tác phẩm giá trị khác chúng tôi sẽ xin giới thiệu qua địa chỉ trang web nào có đăng tải.

Located in: Vietnamese