Buddho, een boeddhistisch concentratie meditatie systeem

http://buddho.nl/

Een geconcentreerd bewustzijn is in het hier en nu, rustig, kalm en vredig. Met een dergelijk bewustzijn zie je de dingen zoals ze zijn en verwerf je inzichten die je niet uit boeken kunt halen. Door deze inzichten kom je tot een tevredener en gelukkiger bestaan. Je moet het alleen zelf doen, want niemand anders dan jij kan jouw bewustzijn bevrijden.

Om de concentratie te ontwikkelen die nodig is voor een vrij bewustzijn beoefenen wij Buddho meditatie. Dit is een traditioneel (Theravada) boeddhistisch meditatiesysteem dat in Nederland wordt onderwezen door Herman Schreuder, die het op zijn beurt leerde van Aba, een Birmese meditatieleraar die nu abt is van een groot klooster in Noord-Thailand.

Located in: Dutch