Dutch

http://buddho.nl

Samatha (concentration) meditation on buddho is a traditional buddhist meditation system. By developing  concentration the mind becomes steady and calm. Within a calm mind wisdom can arise naturally.

On our website you can find more about this meditation system, it's teachers, and buddhism in general. Everybody is welcome, contact us through our website for more information.

http://buddho.nl/

Een geconcentreerd bewustzijn is in het hier en nu, rustig, kalm en vredig. Met een dergelijk bewustzijn zie je de dingen zoals ze zijn en verwerf je inzichten die je niet uit boeken kunt halen. Door deze inzichten kom je tot een tevredener en gelukkiger bestaan. Je moet het alleen zelf doen, want niemand anders dan jij kan jouw bewustzijn bevrijden.

Om de concentratie te ontwikkelen die nodig is voor een vrij bewustzijn beoefenen wij Buddho meditatie. Dit is een traditioneel (Theravada) boeddhistisch meditatiesysteem dat in Nederland wordt onderwezen door Herman Schreuder, die het op zijn beurt leerde van Aba, een Birmese meditatieleraar die nu abt is van een groot klooster in Noord-Thailand.

http://www.sleuteltotinzicht.nl/

In het Theravada Archief wordt uitgebreid weergegeven wat de Boeddha werkelijk heeft onderwezen.

http://www.suttas.net

Soetras van de Boeddha – Nederlandse Vertalingen

http://www.sleuteltotinzicht.nl

In the Theravada Archive you will find many beautiful and important discourses. There's a unique Buddhist Dictionary available with hundreds of terms and doctrines.

Vinkel (Noord Brabant)
http://www.sleuteltotinzicht.nl/

De locatie voor het oorspronkelijke boeddhisme.